Rehabilitacja w domu pacjenta dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

REHABILITACJA
 w domu pacjentaWYKONUJEMY
Diagnostykę funkcjonalną w oparciu o historię choroby i wykonane badania, planowanie rehabilitacji, indywidualny dobór odpowiednich metod
i technik leczenia, dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego i ewentualnych zabiegów fizykoterapeutycznych

(w zależności od potrzeby, wspomagających leczenie)

Zakres:
Ortopedia - wady postawy, skoliozy, po urazach, operacjach itp.
Neurologia - MPD, zespoły genetyczne, po urazach kręgosłupa i udarach, bóle kręgosłupa pochodzenia posturalnego (bóle wynikające
z przyjmowania i utrzymywania nieprawidłowej, wymuszonej pozycji)

Pediatria - prawidłowa pielęgnacja, karmienie dziecka, co nieco o rozwoju dziecka - pomoc rodzicom po urodzeniu dziecka
Ginekologia i położnictwo - nietrzymanie moczu, po zabiegach ginekologiczno-położniczych, ćwiczenia w okresie ciąży i laktacji

Ćwiczenia czynne wolne i z przyrządami, ćw. czynno-bierne, oddechowe, krążeniowe, redresje, mobilizacje czynne, masaż leczniczy klasyczny, metoda leczenia skolioz wg. Dobosiewicz,
techniki PNF, elementy metody NDT Bobath i SI.
Obszar działania:
Knurów, Gliwice i okolice wymienionych miast.